Rusnac

Despre laborator

Istoria creării și activităţii Laboratorul de Control al Calității SRL “Rusnac-MoldAqua”.

Laboratorul de Control al Calității (LCC) a fost fondat în 2004 în cadrul întreprinderii SRL “Rusnac-MoldAqua”. Inițial, în ea s-au efectuat teste de control fizico-chimice și organoleptice a parametrilor produselor. Pentru punerea în aplicare a acestei activități au fost achiziționate în străinătate necesare echipamente de laborator, mobilier, materiale și reactivi chimici. În primii ani LCC a activat ca laborator atestat în Centrul de Standardizare și Metrologie din or. Bălţi.
În 2007, a fost inagurat laboratorul microbiologic, care permite de a efectua teste pentru parametrii microbiologici al produselor fabricate. Laboratorul microbiologic este dotat cu cele mai bune exemple de echipamente de laborator de la producătorii de top.
În 2007-2008, laboratorul efectuează lucrările cu privirea la punerea în aplicare a cerințelor standardelor europene în domeniul de testare și documentare.
Pe 22 februarie 2008 LCC a primit “Certificatul de Acreditare” în Centrul Național de Acreditare din Moldova “MOLDAC”. Începând din acest moment, în laborator se desfășoară anual procedurile de audit şi reacreditare, în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO/IEC 17025.
Laboratorul este unul dintre subdiviziunile întreprinderii SRL “Rusnac-MoldAqua”, care funcționează în cadrul cerințelor standardului internațional ISO 22000 și confirmă competența în auditele externe din partea organizației internaționale SGS.
Laboratorul este completat necesar de personal cu studii superioare de profil și de personal auxiliar. Pe parcursul întregii perioade de activitate laboratorul este implicat activ în dezvoltarea întreprinderii, punerea în funcțiune capacități noi de producție, în elaborarea și implementarea noilor tipuri de produse. În prezent, laboratorul dispune de toate cele necesare pentru efectuarea întregului spectru de teste, evaluarea calității produselor și siguranței producții.
Laboratorul de Control al Calității asigură și garantează calitatea și siguranța produselor fabricate SRL “Rusnac-MoldAqua”.